..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Monday, December 1, 2008

..:: ഇന്നു ലോക എയിഡ്സ് ദിനം ::..

Support World AIDS Day

ഇന്നു ലോക എയിഡ്സ് ദിനം ...
ആരേം സഹായിച്ചില്ല എങ്കിലും കരുണയോടെ ഒരു നോട്ടം
മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില്‍ ഒരു അനുകമ്പയുടെ സ്നേഹം ..
കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്


http://www.worldaidsday.org

0 comments:

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP