..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Sunday, December 20, 2009

..:: ഒരു കിടു കവിത ::..

ഹഹഹ എന്തായാലും ഇ കവിത എഴുതിയ ആളു കിടു തന്നെ , നമിച്ചു ആരാ ആ കവി എന്ന് അറിയില്ല എന്നാല്ലും പുള്ളി കിടു തന്നെ .. എല്ലാ ആശംസകളും

ഇനി നിങ്ങള്‍ കൂടെ കേട്ടിട്ട് പറയു


::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP