..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Saturday, November 29, 2008

..:: സ്വാതിതിരുനാള്‍‍ കൃതികള്‍ ::..

Powered by eSnips.com

Sunday, November 23, 2008

..:: വരുന്നു പുതിയ I-Pod ::..

വരുന്നു പുതിയ I-Pod ..
ഇനി ഇപ്പോള്‍ പാട്ടുകള്‍ കുടുത്ടല്‍ സ്റ്റോര്‍ ചെയ്യാന്‍ എളുപ്പം ആയി
500000 പാട്ടുകളില്‍ അഥവാ 3500 ഫില്മുകള്‍ കുടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന , ഒരു ആഴ്ചയോളം ചാര്‍ജ് ചെയ്യണ്ടാത്ത പട്ടുപെട്ടികള്‍ വരുന്നു .. ഇതിന് കാരണം
പുതിയതായി നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്ത മെമ്മറി ചിപ്പ് ആണ് , ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി യുടെ
കോലത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്ന പുതിയ മെമ്മറി വരുന്നു .. കുടുതല്‍ വിരങ്ങള്‍
താഴത്തെ ലിങ്ക് നോക്കുക


Link IRaceTrack Memory

Wednesday, November 5, 2008

..:: ദൈവ മാതാവിന്റെ പാട്ടുകള്‍ ::..

ദൈവ മാതാവിന്റെ പാട്ടുകള്‍

Powered by eSnips.com

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP